Fizyka i astronomia PDF Drukuj Email

Forma zajęć, czyli jak uczymy:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o zakres tematyczny  działów fizyki wymaganych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każde  spotkanie rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem teoretycznym, po czym  rozwiązywane i analizowane są przykładowe zadania. Uczestnicy mają możliwość rozwiązywania problemów fizycznych na różnym poziomie. W trakcie zajęć uczniowie pogłębiają  posiadaną wiedzę, korzystają ze zdobytych już wiadomości oraz tworzą informacje na bazie różnych danych. Każdy z uczestników kursu  otrzymuje zadania  do samodzielnego rozwiązania rozwijające i utrwalające wiedzę i umiejętności. W trakcie kursu przeprowadzane są sprawdziany międzydziałowe (3 do 5). Na początkowych zajęciach  odbywa się test określający stan wiedzy i umiejętności uczestników kursu, a końcowe spotkania poświęcone są napisaniu i ocenie przykładowego arkusza maturalnego.

Zakres materiału, czyli
czego uczymy:

Program zajęć obejmuje  materiał fizyki szkoły ponadgimnazjalnej prowadzony według działów zawartych w programie nauczania (działy zapisane wytłuszczonym drukiem - realizowane tylko na poziomie rozszerzonym):
1. Kinematyka.
2. Dynamika.
3. Praca, moc, energia
4. Ruch po okręgu.
5. Bryła sztywna.
6. Hydrostatyka.
7. Termodynamika.
8. Pola: elektrostatyczne, grawitacyjne i magnetyczne.
9. Obwody prądu stałego.
10. Fizyczne podstawy mikroelektroniki i telekomunikacji.
11. Elektromagnetyzm, obwody RLC.
12. Ruch drgający.
13. Fale mechaniczne.
14. Fale elektromagnetyczne.
15. Światło.
16. Optyka.
17. Mechanika kwantowa.
18. Fizyka jądra atomowego.
19.Szczególna teoria względności.
20. Jedność mikro- i makro-  świata.
21. Wybrane zagadnienia z astronomii.
22. Metody badawcze i narzędzia współczesnej fizyki.
 
Uczestnicy kursu zapoznają się z terminami, procesami oraz prawami rządzącymi przyrodą. W trakcie zajęć uczą się wykorzystywać tę wiedzę do przetwarzania informacji oraz do tworzenia nowych. Analizowane są także metody rozwiązywania zadań z arkuszy egzaminacyjnych, techniki pracy np. z tekstem, testami wyboru, testami z luką, zadania otwarte, zamknięte oraz rozgałęzione.

Nauczyciel prowadzący, czyli
kto uczy:

Mgr Antoni Szeklicki
– dyplomowany nauczyciel fizyki, egzaminator OKE z fizyki na poziom podstawowy i rozszerzony. Od wielu lat współpracuje z WMODN w Olsztynie. Prowadzi warsztaty metodyczne z zakresu fizyki. Autor poradników metodycznych dla nauczycieli. W czasie wieloletniej pracy z młodzieżą wychował wielu laureatów  konkursów fizycznych, astronomiczno-astronautycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
Prywatnie zapalony turysta. Jeździ na rowerze, pływa kajakiem, zjeżdża na nartach, chodzi  w góry. Czasami też żegluje. Zdeklarowany fan radiowej starej „Trójki”.
 

 
Reklama